Om oss

Klarins Rör i Göteborg AB är ett rörläggeri med projektering, installation och service, som har ett högt fokus på korta inställningstider och en god service.

Klarins Rör är ett serviceföretag inom VS/Rörläggeri inom främst byggbolag och fastighetsbolagsbranschen med lång erfarenhet, kompetens och kunskap.

Varje medarbetare i organisationen ska i sitt yrkesutövande agera utifrån företagets kvalitets- och miljöpolicy med en ambition om att ständigt bli bättre. Alla ska tänka på att skydda miljön och förebygga förorening, och därmed vara proaktiva och hållbara.

Klarins Rör ska arbeta aktivt med kundernas kvalitets- och miljökrav, utföra sina tjänster ur både ett kvalitets- och miljöperspektiv, så att hög kundnöjdhet uppnås och en god miljöprestanda sett till såväl bra miljöval, avfallshantering, energiförbrukning och transporter.

Klarins Rör ska alltid följa den gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.

Klarins Rör ska upplevas vara ett företag där det finns ett högt kvalitets- och miljötänk i sina tjänster och service mot kund, i sitt dagliga utövande och i kvarvarande produkt.

Lindome 2020-07-01

/VD Kurt Klarin