Våra tjänster

Klarins Rör arbetar med rörläggeri dvs installation, underhåll och reparation av framförallt värme och sanitetsanläggningar (VVS*= står för Värme, Ventilation och Sanitet). Verksamheten bygger på ett processorienterat och systematiskt arbetssätt. Verksamheten beskrivs mer under processkartan.

Klarins Rör utför allt i ”rörväg” från att byta en vattenblandare, vattenberedare eller värmepanna, montera eller renovera rörsystem, installera kylbafflar i klimat- och ventilationsanläggningar, felsöka tappvattensystem mm till att anlägga golvvärme.

Klarins Rör arbetar i huvudsak med bygg- och fastighetsbolag. Privata så väl som offentliga uppdragsgivare och verksamheter med västra Sverige som arbetsyta. Klarins Rör har en mindre kontors- och lagerlokal i Högsbo industriområde. Antalet anställda är idag 26 st. Rörläggarna och montörer utgår från Högsbo eller hemifrån.

* VVS omfattar system för vattenförsörjning och avlopp i fastigheter, samt styr- och övervakningssystem för detta, samt för kontroll av inomhusklimatet. Viktiga delar är energiförsörjning med vattenburna system för uppvärmning och komfortkylning samt distribution och avledning för tappvatten. Till VVS räknas oftast även system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier, system för brandskydd med vattensprinkler med mera.